Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze samosprávy 8.8.2011

6. 9. 2011

Zápis ze schůze osadního výboru v Domaníně

konané dne 8. SRPNA 2011

 

 

Schůzka s vedením města o obecní kanalizaci proběhne v druhé polovině srpna dle časových možností starosty a místostarosty.

 

Samospráva dojedná s SDH způsob odvozu odpadu při vyklízení hasičárny.

 

Místní komunikace u rybníka je poškozena plošně a nelze ji opravit vysprávkou děr. Samospráva zváží plošnou opravu placenou z provozního rozpočtu 2012.

 

Žádost pana Ladislava Zítky o příspěvek na materiál ( obrubníky ) – jedná se o soukromou aktivitu občana na soukromém pozemku – obec bude řešit až v budoucnu v souvislosti s cestou.

 

Samospráva souhlasí s tím, aby městský úřad nechal zpracovat územní studii lokality pro bytovou výstavbu v Domaníně.

 

Tradiční domanínský turnaj v kopané se bude konat v neděli 18. září.

 

Samospráva pozve v říjnu na návštěvu zástupce samosprávy z Bratrušína.

 

Samospráva schválila následující návrh rozpočtu místní části pro rok 2011. Akce jsou seřazeny dle důležitosti.

1) Hasičské auto                               280 tis.

2) Obecní dům ( okna, odvodnění, WC )          30 tis.

3) Kulturní dům ( okna, pergola, židle )      100 tis.

4) Kaplička ( oplocení )                       20 tis.

5) Oprava komunikace k novostavbě J. Skuly    100 tis.

6) Hřiště ( nová skluzavka )                   15 tis.

7) Návesní rybník (ryby,rostliny,čapí hnízdo)  12 tis.

8) Strom u obecního domu + lavičky              5 tis.

 

Také příštímu jednání samosprávy bude od 19,30 předcházet „úřední půlhodina“ pro veřejnost – občany Domanína.

 

 

Příště se samospráva sejde v pondělí 12. září 2011 v 19,30 hodin ( půlhodina pro veřejnost ).

 

 

 

Přítomni : Vladimír Čech

          Vladimír Šmerda

          Zdeněk Skula

          Pavel Klusák

          Tomáš Novotný

 

Zapisovatel : Aleš Sitař