Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 31.1.

31. 1. 2011

Zápis ze schůze osadního výboru v Domaníně

konané dne 31. ledna 2011

 

 

Jednání samosprávy navštívili starosta a místostarosta města Bystřice. Seznámili samosprávu s rozpočtem místní části Domanín a s pravidly čerpání rozpočtu.

 

Členové samosprávy vznesli otázku pokračování přípravy obecní kanalizace v Domaníně. Místostarosta informoval o pozastavení přípravy z důvodů vysokých investičních výdajů a nejistoty při získání dotace. Následně přislíbil, že vedení města do konce března posoudí investiční možnosti města a rozhodne o dalším osudu projektu kanalizace. Rozhodnutí oznámí samosprávě tak, aby ta mohla pro příští léta plánovat jiné akce ( např. opravy cest apod. ).

 

Samospráva odsouhlasila finanční příspěvek na uspořádání dětského karnevalu a dále nákup pomponů pro cvičící děvčata ( cca 2.600 Kč ). Tyto budou v majetku obce a budou se dívkám půjčovat.

 

Samospráva rozhodla o poskytnutí příspěvku na slavnostní uniformy místnímu SDH na principu 50:50, tj. samospráva zaplatí pořízení 4 ks uniforem a zbylé 4 ks pořídí SDH ze svého.

 

Samospráva souhlasí s příspěvkem do 10 tis. Kč panu Miroslavu Šejnohovi na materiál pro stavbu sjezdu ze silnice na jeho pozemek vedle Hamerských. Pan Šejnoha na oplátku vydá městu souhlas ke stavbě stezky pro cyklisty a pěší přes tento jeho sjezd.

 

Samospráva žádá městský úřad, aby v souvislosti s výměnou sloupů E.ONu došlo neprodleně také k opětovnému napojení světel veřejného osvětlení.

 

 

 

 

Příště se samospráva sejde v pondělí 7. března 2011 ve 20 hodin.

 

 

Přítomni : Vladimír Čech

          Vladimír Šmerda

          Zdeněk Skula

          Pavel Klusák

          Tomáš Novotný

 

Zapisovatel : Aleš Sitař